Datganiad i’r Wasg
Atgyfodi'r hen gerdd dant ar ôl 400 mlynedd
Cerddoriaeth o Lawysgrif Robert ap Huw Cyfrol 1
CD Newydd gan Paul Dooley
Calluragh Dwyrain, Ennistymon, Swydd Clare, Eire.
15/12/04


Mae Paul Dooley, un o delynorion mwyaf talentog Iwerddon, yn rhyddhau’r casgliad cyntaf mewn cyfres o recordiadau o gerddoriaeth o Lawysgrif Robert ap Huw. Mae Paul, sy’n enwog am ei ddehongliadau o gerddoriaeth ddawns Wyddelig yn un o’r ychydig bobl sy’n chwarae’r delyn tannau metel gyda’i ewinedd yn arddull telynorion yr oesoedd canol.

O gwmpas y flwyddyn 1613, copïodd Robert ap Huw, telynor ifanc o Fôn, drawsgrifiadau o gerddoriaeth delyn hynafol Cymru. Ei lawysgrif (Lbl Add. MS 14905) yw’r cyfan sydd wedi goroesi o’r hen gerdd dant a arferai dra-arglwyddiaethu drwy’r byd Celtaidd.

Mae’r nodiant cerddorol unigryw a atgynhyrchir yn y lawysgrif wedi trethi ysgolheictod dehonglwyr am ganrifoedd. Dyma’r dehongliad cyntaf i wneud synnwyr o’r lawysgrif gyfan. Mae’n ganlyniad degawdau o ymchwil trylwyr gan y telynor a’r cerddolegydd Peter Greenhill.

Recordiwyd y gerddoriaeth yn Áras Éanna, Inis Oír, Swydd Galway dros gyfnod o 6 wythnos. Mae’r delyn a ddefnyddiwyd o gynllun canoloesol clasurol ac wedi’i seilio ar y Delyn Brian Boru – gyda thannau metel a blwch sain undarn wedi’i gerfio o gyff solet o helygen.

Mae’r holl dystiolaeth sydd ar gael yn awgrymu mai dyma’r math o gerddoriaeth a ddisgrifiwyd yn 1188 gan Giraldus de Barri (Gerallt Gymro).

Dyma’r casgliad cyntaf i gynnwys dim ond y gerddoriaeth fawreddog hon ac mae’n ei gyflwyno i gynulleidfa eang ar ôl 400 mlynedd.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Paul Dooley
e-bost: info@pauldooley.com
gwefan: www.pauldooley.com

###

 
back to homepage
 
©pauldooley.com 2004